Dataskyddsförordningen – GDPR

Andersson & Asplund Mäklarbyrå tillämpar den nya EU-förordningen med nya och skärpta krav på hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund. Vi sparar inte mer data än nödvändigt och inte längre än vad som behövs.

Uppgifterna kan samlas t.ex via formulär, visningar, telefonsamtal, möten och när du anlitar oss för en försäljning, värdering eller när du är spekulant, köpare eller budgivare. Vi kan även få information från t.ex. Lantmäteriet, hitta.se och banker. De uppgifter som vi behöver för att genomföra vårt arbete är namn, telefonnummer, personnummer och e-post adress. Under arbetes gång finns det olika skäl till varför vi sparar uppgifterna. Ibland är det juridik för att följa fastighetsmäklarlagen, ibland är det för att kunna upprätta avtal och bekräfta identiteter och för att kunna driva verksamheten och för att ge en god service vid förmedling av bostäder och tjänster. Vi behandlar alltid uppgifterna med stor integritet och konfidentiellt.

Andersson & Asplund Mäklarbyrå säljer inte några uppgifter till någon. För att ge god service och för att genomföra en försäljning delar vi vissa uppgifter med valda samarbetspartners såsom Hemnet, besiktningsbolag, banker och vår systemleverantör. Enlig lag har vi skyldighet att tillhandahålla uppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, vid förfrågan samt till mäklarens försäkringsbolag.

Personuppgifterna sparas så länge det krävs enligt lag eller så länge det är nödvändigt för ändamålet. Andersson & Asplund Mäklarbyrå har för avsikt att se till att dina uppgifter är korrekta och att radera uppgifterna regelbundet när ändamålet ej är uppfyllt. Du har rätt att begära rättelse, information eller begära att radera dem så länge det inte finns en lagstadgad skyldighet att spara dom. Vi har teknik och åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst.

Personuppgiftsansvarig är
Andersson & Asplund Mäklarbyrå HB (969647-6937),
Ängskärsgatan 5, 115 29 Stockholm. Mail: [email protected]
Telefon 08-660 00 10.